Our products

Vancomycin hydrochloride lyophilised Antiinfectives IDL IDL PE PE USP USP Antibiotics glycopeptides CEP-EDMF-GMP Asia Origin 1404-93-9